Blog Image

IHVR-IHVA

Årsmøte IHVA 2016

IHVA - årsmøte Posted on 19 May, 2016 09:41

Det innkalles herved til årsmøte IHVA.

Dato; 26.05.2016

Kl: 19:00

Sted; Folkvang i Frogn

Vedlagt er innkalling, fullmaktskjema, regnskap 2015 inkl styrets årsberetning og revisors beretning / erklæring.Årsmøte IHVR 2016

IHVR - årsmøte Posted on 19 May, 2016 09:40

Det innkalles herved til årsmøte IHVR.

Dato; 26.05.2016

Kl: etter IHVA sitt årsmøte (20:30?)

Sted; Folkvang i Frogn

Vedlagt er innkalling, regnskap 2015, årsberetning 2015, forslag fra representantskapet, budsjettforslag 2016 og revisors beretning.Informasjon fra styret

IHVA Posted on 06 Apr, 2016 07:36

INFO FRA STYRET

Styret
konstituerte seg 17. november 2015 med et arbeidsutvalg bestående av Irene Westli,
Per Østmark og Stein Thorvaldsen (leder).

Lagets
regnskapsbyrå fusjonerte i 2015 med et annet selskap og styret har bl.a.
grunnet dette inngått avtale med ny regnskapsfører for IHVA som er Råd og
Regnskap avdeling Drøbak.

Giro for
innbetaling av kontingent for 2016 vil bli utsendt i den nærmeste tiden.

Styret minner
om at fristen for tilkobling er utgått og ber de som ennå ikke har kvittert ut
vannmåler om å gjøre det snarest.

Årsmøte vil bli
avholdt torsdag 26. mai 2016 kl 1830 på Folkvang i Frogn.

Med vennlig
hilsen

StyretKontaktinformasjon

IHVR Posted on 12 Oct, 2015 17:04

Vi prøver å gå over til den digitale verden og vil derfor gjerne ha inn epost adresser. Fint om dere kan sende følgende;

Navn

Hytteadresse

Epost adresse

Mobil / telefon nr.

Dette sendes Irene Westlie irenew@online.no som har tatt på seg oppgaven med å ajourføre alle medlemslister.

Hvis dere har byttet bostedsadresse er det fint å få beskjed om dette samtidig.Informasjon

IHVA Posted on 07 Oct, 2015 16:36

Vedlagt er ulik felles informasjon for IHVA og IHVR;

Drift

Avfallscontainere

Misfarget vann

Påkobling anlegget

Stilling som driftsansvarligInformasjon

IHVR Posted on 07 Oct, 2015 16:35

Vedlagt er ulik felles informasjon for IHVR og IHVA;

Drift

Avfallscontainere

Misfarget vann

Påkobling anlegget

Stilling som driftsansvarligInnkalling ekstraordinært årsmøte 2015

IHVA - årsmøte Posted on 07 Oct, 2015 16:32

Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i IHVA.

Tidspunkt; Onsdag 28. oktober kl 18:30

Sted; Grorud Samfunnshus, Gårdsveien 6, 0952 Oslo

Vedlagt er innkalling, fullmaktsskjema og vurdering vedrørende sammenslåing IHVA og IHVR.

Innkalling / fullmaktsskjema;

Vurdering sammenslåing;

Foreslåtte felles vedtekter;

Revisors kommentarer;Avfallsanlegg

IHVR Posted on 03 Jul, 2015 09:34

Da er nytt avfallsanlegg på plass. smiley

Det er montert 4 stk Molok avfallsbrønner for restavfall og 1 stk Molok brønn for papir og papp. I tillegg er det satt opp en grønn beholder for glass og metallemballasje.

Inne i avfallsbrønnene er det sekker som Follo Ren løfter opp for tømming. Det er derfor viktig at det ikke kastes skarpe gjenstander i avfallsbrønnene slik at sekkene blir ødelagt. Det er IHVR som eventuelt må kjøpe inn nye sekker.

Oppfordrer alle til å holde området rundt avfallsstasjonen pent og ryddig. Det er IKKE tillatt å sette fra seg annet avfall, møbler, hvitevarer eller lignende ved brønnene. Denne type avfall må hver enkelt kjøre til nærmeste gjenvinningsstasjon.

God sommer.Serviceavtaler

IHVA - brukerinfo Posted on 28 May, 2015 12:07

Serviceavtale Drøbak Rørleggerservice AS:

Serviceavtale Elektro Ide AS:Årsmøte IHVA 2015

IHVA - årsmøte Posted on 13 May, 2015 13:31

Det innkalles herved til årsmøte IHVA.

Dato; 26.05.2015

Kl: 19:30

Sted; Folkvang i Frogn

Vedlagt er innkalling, årsberetning, regnskap 2014, revisors beretning, budsjett 2015.Årsmøte IHVR 2015

IHVR - årsmøte Posted on 13 May, 2015 13:23

Det innkalles herved til årsmøte IHVR.

Dato; 26.05.2015

Kl: 18:00

Sted; Folkvang i Frogn

Vedlagt er innkalling, årsberetning, regnskap 2014, revisors beretning og budsjett 2015.Årsmøte IHVR 2014

IHVR - årsmøte Posted on 03 Dec, 2014 13:16

Årsmøte gjennomføres på Folkvang i Frogn den 22. januar 2015, oppstart kl 18:00. Vedlagt er saksliste og regnskap for 2013.

Velkommen.Service av pumper

IHVA - brukerinfo Posted on 20 Aug, 2014 14:07

Her er informasjon vedr servicegjennomføring og oversikt når service vil bli gjennomført hos de ulike medlemmer.Årsmøte 2013

IHVA - årsmøte Posted on 12 Dec, 2013 17:51

IHVA årsmøte 2014 finner sted på Folkvang tirsdag 27. mai kl 18:00.

Innkalling:

Revisjonsberetning:

Protokoll:
Informasjonsmøte IHVA

IHVA Posted on 12 Sep, 2013 14:49

Informasjonsmøte IHVA finner sted på Folkvang onsdag 25. sept 2013 kl 1900 (etter årsmøte IHVR).
VELKOMMEN« PreviousNext »