IHVA årsmøte 2014 finner sted på Folkvang tirsdag 27. mai kl 18:00.

Innkalling:

Revisjonsberetning:

Protokoll: