Blog Image

IHVR-IHVA

Årsmøte IHVR 2024

IHVR - årsmøte Posted on 08 May, 2024 08:15

Årsmøte finner sted 22.05.2024, kl 19:00, på Folkvang Selskapslokaler, Drøbak.Årsmøte IHVA 2024

IHVA - årsmøte Posted on 08 May, 2024 08:09

Årsmøte finner sted 22.05.2024, kl 20:00, på Folkvang Selskapslokaler, Drøbak.Kantslått

IHVR Posted on 05 Jul, 2023 11:40

Torsdag 6. juli 2023 vil det bli utført kantslått i Kleivaveien.Årsmøte IHVR 2023

IHVR - årsmøte Posted on 10 May, 2023 22:00

Årsmøte finner sted 23.05.2023, kl 20:00, på Folkvang Selskapslokaler Drøbak.Årsmøte IHVA 2023

IHVA - årsmøte Posted on 10 May, 2023 21:54

Årsmøte IHVA finner sted 23.05.2023, kl 18:30, på Folkvang Selskapslokaler Drøbak.Ekstraordinært Årsmøte IHVA

IHVA - årsmøte Posted on 12 Oct, 2022 16:22

Gjelder valg av ny revisorSøppelplassen i Kleivaveien

IHVR Posted on 01 Jun, 2022 15:41

Det er viktig at alle bidrar med å holde orden ved våre søppelbrønner. Det skal ikke deponeres avfall rundt/ved søppelbrønnene.

Har man behov for type iSEKK eller andre søppel-/avfallsløsninger må dette skje på egen eiendom.Årsmøte IHVR 2022

IHVR - årsmøte Posted on 12 May, 2022 15:42

Årsmøte blir 30. mai 2022Årsmøte IHVA 2022

IHVA - årsmøte Posted on 12 May, 2022 15:39

Årsmøte blir 30. mai 2022Arbeid med Kleivaveien

IHVR Posted on 15 Jun, 2021 17:54

OPPDATERING:

På grunn av trafikale forhold, samt andre utfordringer, blir arbeidet noe forsinket. Asfaltering vil finne sted i uke 26. Styret beklager dette.

_____________________________________________________________________________

Nå nærmer det seg oppstart av vedlikeholdsarbeid i Kleivaveien.

Graving vil foregå fredag 18.6, lørdag 19.6, mandag 21.6 og tirsdag 22.6.

Onsdag 23.6 vil det bli asfaltert.

Det må påregnes at man i perioder må vente, kanskje 15-20 minutter, før det kan passeres.

IHVR oppfordrer til minst mulig kjøring disse dagene. Stadig flytting av maskiner for at biler skal passere gjør at arbeidet forsinkes.Årsmøte IHVA 2021

IHVA - årsmøte Posted on 23 May, 2021 10:17

Til medlemmer av IHVA

Grunnet Corona og smittevern restriksjoner er det ikke forenelig og avholde fysisk møte og styret velger å sende ut Årsmøte dokumentene.

De viktigste sakene som å godkjenne, regnskap, beretning og budsjett blir organisert etter det som kalles ‘’ silent procedure’’. Dette vil si at dersom styrets forslag innenfor disse områdene ikke får et antall motforslag, som bør sendes på e-post, så regner styret disse forslagene som godkjent.

Mvh

Stein Thorvaldsen

Styreleder

Indre Hallangspollen Vann og Avløpslag SA

E-post: stein@guideline.no

Mob: +47 91715990Årsmøte IHVR 2021

IHVR - årsmøte Posted on 19 May, 2021 12:24

Til Medlemmer av IHVR

Grunnet Corona og smittevern restriksjoner er det ikke forenelig og avholde fysisk møte og styret velger å sende ut Årsmøte dokumentene.

De viktigste sakene som å godkjenne regnskap og budsjett blir organisert etter det som kalles ‘’ silent procedure’’. Dette vil si at dersom styrets forslag innenfor disse to områdene ikke får et antall motforslag, som bør sendes på e-post, så regner styret disse forslagene som godkjent.

For IHVR

Stein Thorvaldsen

LederHenting av båtvrak

IHVR Posted on 25 May, 2020 13:31

Henting av båtvrak

Kjære båt og fjordvenner,

Vi håper budskapet under blir lest og videre spredd via mail og sosiale medier til deres medlemmer og venner.

Båtvrak hentes gratis med lekter i sommer

I sommer har vi et stort prosjekt hvor Kambo Marina AS, med støtte og hjelp fra Handelens Miljøfond og oss i Oslofjordens Friluftsråd, henter kasserte fritidsbåter gratis for gjenvinning og destruksjon.

Båtene skal hentes sjøveien med lekter. Vi skal rydde indre Oslofjord for båtvrak. Båtvrak er en forurensing som vi ønsker å få fjernet.

Har dere vrak liggende hos dere eller dere vet om vrak så registrer båtvraket på ryddenorge.no eller https://www.kambomarina.no/kambocollect/. Her finnes også mer info om båtstørrelse, plassering osv.. 

Lekteren vil ha tre seilingsrunder i sommer. Juni, juli og på høsten. Tidspunkt for henting hos dere avklares senere.

Spre infoskriv og ta gjerne kontakt med oss for mer info og spørsmål:

Sveinar Kildal, prosjektleder 913 08 285 eller sk@norscanas.no

Ketil Svelland, daglig leder, Kambo Marina AS 909 11 859

Meg, Bjørn Heidenstrøm, Oslofjordens Friluftsråd på bjorn@oslofjf.no  ( jobber for OF mandager og tirsdager)

Utgangspunktet for prosjektet:

Gamle båter forvitrer på stranda og i sivet eller i sine båtkrybber fordi det er både krevende og dyrt å transportere båtvrak til godkjent oppsamlingsplass.  1000 kroner i vrakpant dekker ikke transportkostnadene, noe som resulterer i mange etterlatte båter. Det finnes også en god del eierløse  båter hvor eier har flyttet eller gått bort og alle disse båtene slites til mikro-plast og andre søppelproblemer.

Med vennlig hilsen

Bjørn Heidenstrøm

Konsulent

Oslofjordens Friluftsråd

Vaterlandsveien 23, 3470 SLEMMESTAD

Tlf. 67554990, e-post: oslofjf@online.no

www.oslofjorden.orgÅrsmøte IHVA

IHVA - årsmøte Posted on 14 May, 2020 17:13

Grunnet Corona situasjonen har myndighetene bestemt at man kan avholde forenklede Årsmøter med enkle saker til behandling.

Styret har i samråd med selskapets revisor bestemt at Årsmøte 2020 holdes på den måten at saker til behandling/godkjennelse sendes ut til alle medlemmer.

Dette blir et forenklet møte med fire saker til behandling og godkjenning, andre saker som krever orientering eller diskusjon vil styret komme tilbake til senere.

De fire saker til godkjenning som ligger vedlagt er:

Årsregnskap 2019

Årsberetning 2019

Budsjett 2020

Forenklet valg

Vedr. budsjett 2020 har styret valgt å budsjettere med relativt høye kostnader for reparasjon og forbedringer av anlegget med kr 150 000

Styret anbefaler at Årsregnskap, Årsberetning, Budsjett og forenklet valg godkjennes, etter såkalt «silent procedure» hvilket vil si at man godkjenner uten å sende noe svar i retur.

Ved spørsmål eller motforestillinger sendes dette på e-post til undertegnede innen 25. Mai 2020.

Mvh

Stein Thorvaldsen

Styreleder

Indre Hallangspollen Vann og Avløpslag SA

E-post: stein@guideline.no

Mob: +47 91715990Driftsproblemer

IHVA Posted on 13 May, 2020 17:49

Etter flere problemer kan rørlegger nå meddele at anlegget vårt ser ut til å fungere normalt.Next »