Blog Image

IHVR-IHVA

Arbeid med Kleivaveien

IHVR Posted on 15 Jun, 2021 17:54

OPPDATERING:

På grunn av trafikale forhold, samt andre utfordringer, blir arbeidet noe forsinket. Asfaltering vil finne sted i uke 26. Styret beklager dette.

_____________________________________________________________________________

Nå nærmer det seg oppstart av vedlikeholdsarbeid i Kleivaveien.

Graving vil foregå fredag 18.6, lørdag 19.6, mandag 21.6 og tirsdag 22.6.

Onsdag 23.6 vil det bli asfaltert.

Det må påregnes at man i perioder må vente, kanskje 15-20 minutter, før det kan passeres.

IHVR oppfordrer til minst mulig kjøring disse dagene. Stadig flytting av maskiner for at biler skal passere gjør at arbeidet forsinkes.Årsmøte IHVA 2021

IHVA - årsmøte Posted on 23 May, 2021 10:17

Til medlemmer av IHVA

Grunnet Corona og smittevern restriksjoner er det ikke forenelig og avholde fysisk møte og styret velger å sende ut Årsmøte dokumentene.

De viktigste sakene som å godkjenne, regnskap, beretning og budsjett blir organisert etter det som kalles ‘’ silent procedure’’. Dette vil si at dersom styrets forslag innenfor disse områdene ikke får et antall motforslag, som bør sendes på e-post, så regner styret disse forslagene som godkjent.

Mvh

Stein Thorvaldsen

Styreleder

Indre Hallangspollen Vann og Avløpslag SA

E-post: stein@guideline.no

Mob: +47 91715990Årsmøte IHVR 2021

IHVR - årsmøte Posted on 19 May, 2021 12:24

Til Medlemmer av IHVR

Grunnet Corona og smittevern restriksjoner er det ikke forenelig og avholde fysisk møte og styret velger å sende ut Årsmøte dokumentene.

De viktigste sakene som å godkjenne regnskap og budsjett blir organisert etter det som kalles ‘’ silent procedure’’. Dette vil si at dersom styrets forslag innenfor disse to områdene ikke får et antall motforslag, som bør sendes på e-post, så regner styret disse forslagene som godkjent.

For IHVR

Stein Thorvaldsen

LederHenting av båtvrak

IHVR Posted on 25 May, 2020 13:31

Henting av båtvrak

Kjære båt og fjordvenner,

Vi håper budskapet under blir lest og videre spredd via mail og sosiale medier til deres medlemmer og venner.

Båtvrak hentes gratis med lekter i sommer

I sommer har vi et stort prosjekt hvor Kambo Marina AS, med støtte og hjelp fra Handelens Miljøfond og oss i Oslofjordens Friluftsråd, henter kasserte fritidsbåter gratis for gjenvinning og destruksjon.

Båtene skal hentes sjøveien med lekter. Vi skal rydde indre Oslofjord for båtvrak. Båtvrak er en forurensing som vi ønsker å få fjernet.

Har dere vrak liggende hos dere eller dere vet om vrak så registrer båtvraket på ryddenorge.no eller https://www.kambomarina.no/kambocollect/. Her finnes også mer info om båtstørrelse, plassering osv.. 

Lekteren vil ha tre seilingsrunder i sommer. Juni, juli og på høsten. Tidspunkt for henting hos dere avklares senere.

Spre infoskriv og ta gjerne kontakt med oss for mer info og spørsmål:

Sveinar Kildal, prosjektleder 913 08 285 eller sk@norscanas.no

Ketil Svelland, daglig leder, Kambo Marina AS 909 11 859

Meg, Bjørn Heidenstrøm, Oslofjordens Friluftsråd på bjorn@oslofjf.no  ( jobber for OF mandager og tirsdager)

Utgangspunktet for prosjektet:

Gamle båter forvitrer på stranda og i sivet eller i sine båtkrybber fordi det er både krevende og dyrt å transportere båtvrak til godkjent oppsamlingsplass.  1000 kroner i vrakpant dekker ikke transportkostnadene, noe som resulterer i mange etterlatte båter. Det finnes også en god del eierløse  båter hvor eier har flyttet eller gått bort og alle disse båtene slites til mikro-plast og andre søppelproblemer.

Med vennlig hilsen

Bjørn Heidenstrøm

Konsulent

Oslofjordens Friluftsråd

Vaterlandsveien 23, 3470 SLEMMESTAD

Tlf. 67554990, e-post: oslofjf@online.no

www.oslofjorden.orgÅrsmøte IHVA

IHVA - årsmøte Posted on 14 May, 2020 17:13

Grunnet Corona situasjonen har myndighetene bestemt at man kan avholde forenklede Årsmøter med enkle saker til behandling.

Styret har i samråd med selskapets revisor bestemt at Årsmøte 2020 holdes på den måten at saker til behandling/godkjennelse sendes ut til alle medlemmer.

Dette blir et forenklet møte med fire saker til behandling og godkjenning, andre saker som krever orientering eller diskusjon vil styret komme tilbake til senere.

De fire saker til godkjenning som ligger vedlagt er:

Årsregnskap 2019

Årsberetning 2019

Budsjett 2020

Forenklet valg

Vedr. budsjett 2020 har styret valgt å budsjettere med relativt høye kostnader for reparasjon og forbedringer av anlegget med kr 150 000

Styret anbefaler at Årsregnskap, Årsberetning, Budsjett og forenklet valg godkjennes, etter såkalt «silent procedure» hvilket vil si at man godkjenner uten å sende noe svar i retur.

Ved spørsmål eller motforestillinger sendes dette på e-post til undertegnede innen 25. Mai 2020.

Mvh

Stein Thorvaldsen

Styreleder

Indre Hallangspollen Vann og Avløpslag SA

E-post: stein@guideline.no

Mob: +47 91715990Driftsproblemer

IHVA Posted on 13 May, 2020 17:49

Etter flere problemer kan rørlegger nå meddele at anlegget vårt ser ut til å fungere normalt.Tekniske problemer eller stopp i anlegget?

IHVA Posted on 21 Apr, 2020 11:36

Kontakt Styret i IHVAÅrsmøte i IHVA og IHVR er utsatt på grunn av corona pandemi.

IHVA - årsmøte, IHVR - årsmøte Posted on 25 Mar, 2020 19:29

Tidspunkt for årsmøte vil bli kunngjort på denne side.Årsmøte IHVA

IHVA - årsmøte Posted on 08 May, 2019 08:15

Årsmøte IHVA finner sted tirsdag 28. mai 2019, kl 19:00. Som tidligere blir dette gjennomført på Folkvang Selskapslokaler, Drøbak.

Innkalling:

Årsregnskap 2018:

Styrets Årsberetning:

Budsjettforslag 2019:

Fullmakt til Årsmøte:

Revisorberetning:

Fullstendighetserklæring 2018:

Protokoll fra årsmøte:Årsmøte IHVR

IHVR - årsmøte Posted on 08 May, 2019 08:14

Årsmøte IHVR finner sted tirsdag 28. mai 2019, kl 18:30. Som tidligere blir dette gjennomført på Folkvang Selskapslokaler, Drøbak.

Innkalling:

Årsberetning:

Resultatrapport:

Balanserapport:

Revisjonsberetning:

Budsjettforslag 2019:

Fullmaktskjema:Årsmøte IHVR

IHVR - årsmøte Posted on 27 Sep, 2018 14:20

Årsmøte IHVR finner sted onsdag 10. oktober 2018, kl 18:30. Som tidligere blir dette gjennomført på Folkvang Selskapslokaler, Drøbak.

Vedlagt er innkalling, styrets beretning, regnskap 2017, revisjonsrapport, budsjett 2018 og styrets forslag til årsmøte.

Fullmaktsskjema:

Mvh StyretÅrsmøte IHVA

IHVA - årsmøte Posted on 13 May, 2018 11:45

Årsmøte IHVA finner sted tirsdag 30. mai 2018 kl 19:00. Som tidligere blir dette gjennomført på Folkvang Selskapslokaler, Drøbak.

1) Innkalling

2) Signert årsregnskap 2017

3) Styrets årsberetning

4) Revisorberetning

5) Sak 5 til årsmøte

6) Fullmaktsskjema

7) Budsjettforslag

8) Protokoll fra møte.

Vel møtt.

Med hilsen

Styret i IHVAÅrsmøte IHVA

IHVA - årsmøte Posted on 15 May, 2017 11:27

Årsmøte IHVA finner sted tirsdag 30. mai 2017 kl 19:00. Som tidligere blir dette gjennomført på Folkvang Selskapslokaler, Drøbak.

1) Innkalling

2) Fullmaktskjema

3) Årsberetning

4) Årsregnskap med noter

5) Budsjettforslag 2017

6) Endring forretningsadresse

7) Vedtektsendring §1

Vel møtt.

Mvh

Styret i IHVAÅrsmøte IHVR

IHVR - årsmøte Posted on 12 May, 2017 11:22

Årsmøte Indre Hallangspollen Velforeninger vil bli avholdt tirsdag 30. mai 2017 kl 18:30.

Møtested er som tidligere Folkvang i Frogn.

Vedlagt er;

1) Innkalling

2) Årsberetning

3) Regnskap 2016

4) Budsjettforslag 2017

5) Revisors beretning

6) Fullmaktskjema

Vel møtt.

Mvh Styret i IHVRForhåndsvarsel Årsmøte

IHVA - årsmøte Posted on 08 May, 2017 09:52

Årsmøte vil bli gjennomført tirsdag 30. mai. Det vil bli lagt ut mer info om sted og tidspunkt, samt dokumenter, i neste uke.Next »