Til Medlemmer av IHVR

Grunnet Corona og smittevern restriksjoner er det ikke forenelig og avholde fysisk møte og styret velger å sende ut Årsmøte dokumentene.

De viktigste sakene som å godkjenne regnskap og budsjett blir organisert etter det som kalles ‘’ silent procedure’’. Dette vil si at dersom styrets forslag innenfor disse to områdene ikke får et antall motforslag, som bør sendes på e-post, så regner styret disse forslagene som godkjent.

For IHVR

Stein Thorvaldsen

Leder