Blog Image

IHVR-IHVA

Årsmøte i IHVA og IHVR er utsatt på grunn av corona pandemi.

IHVA - årsmøte, IHVR - årsmøte Posted on 25 Mar, 2020 19:29

Tidspunkt for årsmøte vil bli kunngjort på denne side.Årsmøte IHVR

IHVR - årsmøte Posted on 08 May, 2019 08:14

Årsmøte IHVR finner sted tirsdag 28. mai 2019, kl 18:30. Som tidligere blir dette gjennomført på Folkvang Selskapslokaler, Drøbak.

Innkalling:

Årsberetning:

Resultatrapport:

Balanserapport:

Revisjonsberetning:

Budsjettforslag 2019:

Fullmaktskjema:Årsmøte IHVR

IHVR - årsmøte Posted on 27 Sep, 2018 14:20

Årsmøte IHVR finner sted onsdag 10. oktober 2018, kl 18:30. Som tidligere blir dette gjennomført på Folkvang Selskapslokaler, Drøbak.

Vedlagt er innkalling, styrets beretning, regnskap 2017, revisjonsrapport, budsjett 2018 og styrets forslag til årsmøte.

Fullmaktsskjema:

Mvh StyretÅrsmøte IHVR

IHVR - årsmøte Posted on 12 May, 2017 11:22

Årsmøte Indre Hallangspollen Velforeninger vil bli avholdt tirsdag 30. mai 2017 kl 18:30.

Møtested er som tidligere Folkvang i Frogn.

Vedlagt er;

1) Innkalling

2) Årsberetning

3) Regnskap 2016

4) Budsjettforslag 2017

5) Revisors beretning

6) Fullmaktskjema

Vel møtt.

Mvh Styret i IHVRÅrsmøte IHVR 2016

IHVR - årsmøte Posted on 19 May, 2016 09:40

Det innkalles herved til årsmøte IHVR.

Dato; 26.05.2016

Kl: etter IHVA sitt årsmøte (20:30?)

Sted; Folkvang i Frogn

Vedlagt er innkalling, regnskap 2015, årsberetning 2015, forslag fra representantskapet, budsjettforslag 2016 og revisors beretning.Årsmøte IHVR 2015

IHVR - årsmøte Posted on 13 May, 2015 13:23

Det innkalles herved til årsmøte IHVR.

Dato; 26.05.2015

Kl: 18:00

Sted; Folkvang i Frogn

Vedlagt er innkalling, årsberetning, regnskap 2014, revisors beretning og budsjett 2015.Årsmøte IHVR 2014

IHVR - årsmøte Posted on 03 Dec, 2014 13:16

Årsmøte gjennomføres på Folkvang i Frogn den 22. januar 2015, oppstart kl 18:00. Vedlagt er saksliste og regnskap for 2013.

Velkommen.Årsmøte IHVR 2012

IHVR - årsmøte Posted on 12 Sep, 2013 14:47

Årsmøte IHVR finner sted på Folkvang onsdag 25 sept 2013 kl 1800. VELKOMMENIHVR Årsmøte 2012

IHVR - årsmøte Posted on 16 Apr, 2013 08:54

På grunn av den uavklarte situasjonen vedrørende avfallshåndteringen i vårt område vil årsmøtet bli avholdt medio september.

Follo Ren vil holde oss oppdatert på utviklingen.