Blog Image

IHVR-IHVA

Årsmøte IHVR 2024

IHVR - årsmøte Posted on 08 May, 2024 08:15

Årsmøte finner sted 22.05.2024, kl 19:00, på Folkvang Selskapslokaler, Drøbak.Årsmøte IHVR 2023

IHVR - årsmøte Posted on 10 May, 2023 22:00

Årsmøte finner sted 23.05.2023, kl 20:00, på Folkvang Selskapslokaler Drøbak.Årsmøte IHVR 2022

IHVR - årsmøte Posted on 12 May, 2022 15:42

Årsmøte blir 30. mai 2022Årsmøte IHVR 2021

IHVR - årsmøte Posted on 19 May, 2021 12:24

Til Medlemmer av IHVR

Grunnet Corona og smittevern restriksjoner er det ikke forenelig og avholde fysisk møte og styret velger å sende ut Årsmøte dokumentene.

De viktigste sakene som å godkjenne regnskap og budsjett blir organisert etter det som kalles ‘’ silent procedure’’. Dette vil si at dersom styrets forslag innenfor disse to områdene ikke får et antall motforslag, som bør sendes på e-post, så regner styret disse forslagene som godkjent.

For IHVR

Stein Thorvaldsen

LederÅrsmøte i IHVA og IHVR er utsatt på grunn av corona pandemi.

IHVA - årsmøte, IHVR - årsmøte Posted on 25 Mar, 2020 19:29

Tidspunkt for årsmøte vil bli kunngjort på denne side.Årsmøte IHVR

IHVR - årsmøte Posted on 08 May, 2019 08:14

Årsmøte IHVR finner sted tirsdag 28. mai 2019, kl 18:30. Som tidligere blir dette gjennomført på Folkvang Selskapslokaler, Drøbak.

Innkalling:

Årsberetning:

Resultatrapport:

Balanserapport:

Revisjonsberetning:

Budsjettforslag 2019:

Fullmaktskjema:Årsmøte IHVR

IHVR - årsmøte Posted on 27 Sep, 2018 14:20

Årsmøte IHVR finner sted onsdag 10. oktober 2018, kl 18:30. Som tidligere blir dette gjennomført på Folkvang Selskapslokaler, Drøbak.

Vedlagt er innkalling, styrets beretning, regnskap 2017, revisjonsrapport, budsjett 2018 og styrets forslag til årsmøte.

Fullmaktsskjema:

Mvh StyretÅrsmøte IHVR

IHVR - årsmøte Posted on 12 May, 2017 11:22

Årsmøte Indre Hallangspollen Velforeninger vil bli avholdt tirsdag 30. mai 2017 kl 18:30.

Møtested er som tidligere Folkvang i Frogn.

Vedlagt er;

1) Innkalling

2) Årsberetning

3) Regnskap 2016

4) Budsjettforslag 2017

5) Revisors beretning

6) Fullmaktskjema

Vel møtt.

Mvh Styret i IHVRÅrsmøte IHVR 2016

IHVR - årsmøte Posted on 19 May, 2016 09:40

Det innkalles herved til årsmøte IHVR.

Dato; 26.05.2016

Kl: etter IHVA sitt årsmøte (20:30?)

Sted; Folkvang i Frogn

Vedlagt er innkalling, regnskap 2015, årsberetning 2015, forslag fra representantskapet, budsjettforslag 2016 og revisors beretning.Årsmøte IHVR 2015

IHVR - årsmøte Posted on 13 May, 2015 13:23

Det innkalles herved til årsmøte IHVR.

Dato; 26.05.2015

Kl: 18:00

Sted; Folkvang i Frogn

Vedlagt er innkalling, årsberetning, regnskap 2014, revisors beretning og budsjett 2015.Årsmøte IHVR 2014

IHVR - årsmøte Posted on 03 Dec, 2014 13:16

Årsmøte gjennomføres på Folkvang i Frogn den 22. januar 2015, oppstart kl 18:00. Vedlagt er saksliste og regnskap for 2013.

Velkommen.Årsmøte IHVR 2012

IHVR - årsmøte Posted on 12 Sep, 2013 14:47

Årsmøte IHVR finner sted på Folkvang onsdag 25 sept 2013 kl 1800. VELKOMMENIHVR Årsmøte 2012

IHVR - årsmøte Posted on 16 Apr, 2013 08:54

På grunn av den uavklarte situasjonen vedrørende avfallshåndteringen i vårt område vil årsmøtet bli avholdt medio september.

Follo Ren vil holde oss oppdatert på utviklingen.