På grunn av den uavklarte situasjonen vedrørende avfallshåndteringen i vårt område vil årsmøtet bli avholdt medio september.

Follo Ren vil holde oss oppdatert på utviklingen.