Blog Image

IHVR-IHVA

Kontaktpersoner IHVA

IHVA - kontakter Posted on 16 Apr, 2013 17:47

Leder;

Stein Thorvaldsen

Tømteveien 108, 2013 Skjetten

Telefon; 917 15 990

e-post; stein.thorvaldsen@guideline.no

Teknisk kontaktperson;

Morten Holmsen

Kleivaveien 96, 1449 Drøbak

Telefon; 920 59 800

e-post; mholmsen@online.noKontaktpersoner IHVR

IHVR - kontakter Posted on 16 Apr, 2013 17:37

Leder; Stein Thorvaldsen stein@guideline.no og tlf 91715990

Tomter Nedre Felt Vel; Ivar Sørlie med epost, ivar.soerlie@outlook.com og tlf 90075211

Røds Felt Vel; Irene Westlie med epost irene.westlie@hotmail.com og tlf 90538444

Sperviken Vel; Eline Risvik med epost eline_risvik@hotmail.com

Tomter Øvre Felt Vel; Rune Torseth med epost rune@miinhelse.no og tlf 91724462

Kleiva Vel; Morten Holmsen med epost mholmse@online.no og tlf 92059800Trasé sjøledning

IHVA Posted on 16 Apr, 2013 09:54


Innstilling Synconta 700

IHVA - brukerinfo Posted on 16 Apr, 2013 09:45Tilkobling

IHVA Posted on 16 Apr, 2013 09:00

OBS; Det er ikke tillatt å koble seg på avløpsledningen, samtidig som man benytter eget vann (feks borevann).

Tilkobling til avløpsledning er kun tillatt med samtidig tilkobling til lagets vannledning. Husk at Frogn Kommune eller rørlegger må kontaktes for montering av vannmåler.Lekkasje?

IHVA Posted on 16 Apr, 2013 08:57

Det er VIKTIG at alle følger med og rapporterer til styret hvis det oppdages unormalt mye vann eller fukt langs veier / stier / hytter. Dette kan bety at det er en lekkasje på vannledningene.IHVR Årsmøte 2012

IHVR - årsmøte Posted on 16 Apr, 2013 08:54

På grunn av den uavklarte situasjonen vedrørende avfallshåndteringen i vårt område vil årsmøtet bli avholdt medio september.

Follo Ren vil holde oss oppdatert på utviklingen.IHVA Årsmøte 2012

IHVA - årsmøte Posted on 16 Apr, 2013 00:39

Protokoll;

Vedtekter godkjent i årsmøte;

Revisors beretning;

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013

Tidspunkt; Torsdag
2. mai 2013 kl 1800.

Sted; Grorud
samfunnshus, Gårdsveien 6, 0952 Oslo.Vedtekter IHVR

IHVR Posted on 16 Apr, 2013 00:34


Årsmøte 2012, protokoll

IHVA - årsmøte Posted on 16 Apr, 2013 00:28


Brukerveiledning for avløpsnett

IHVA - brukerinfo Posted on 16 Apr, 2013 00:21


Innstilling Piranhamat 701

IHVA - brukerinfo Posted on 16 Apr, 2013 00:19