Blog Image

IHVR-IHVA

Kantslått

IHVR Posted on 05 Jul, 2023 11:40

Torsdag 6. juli 2023 vil det bli utført kantslått i Kleivaveien.Søppelplassen i Kleivaveien

IHVR Posted on 01 Jun, 2022 15:41

Det er viktig at alle bidrar med å holde orden ved våre søppelbrønner. Det skal ikke deponeres avfall rundt/ved søppelbrønnene.

Har man behov for type iSEKK eller andre søppel-/avfallsløsninger må dette skje på egen eiendom.Arbeid med Kleivaveien

IHVR Posted on 15 Jun, 2021 17:54

OPPDATERING:

På grunn av trafikale forhold, samt andre utfordringer, blir arbeidet noe forsinket. Asfaltering vil finne sted i uke 26. Styret beklager dette.

_____________________________________________________________________________

Nå nærmer det seg oppstart av vedlikeholdsarbeid i Kleivaveien.

Graving vil foregå fredag 18.6, lørdag 19.6, mandag 21.6 og tirsdag 22.6.

Onsdag 23.6 vil det bli asfaltert.

Det må påregnes at man i perioder må vente, kanskje 15-20 minutter, før det kan passeres.

IHVR oppfordrer til minst mulig kjøring disse dagene. Stadig flytting av maskiner for at biler skal passere gjør at arbeidet forsinkes.Henting av båtvrak

IHVR Posted on 25 May, 2020 13:31

Henting av båtvrak

Kjære båt og fjordvenner,

Vi håper budskapet under blir lest og videre spredd via mail og sosiale medier til deres medlemmer og venner.

Båtvrak hentes gratis med lekter i sommer

I sommer har vi et stort prosjekt hvor Kambo Marina AS, med støtte og hjelp fra Handelens Miljøfond og oss i Oslofjordens Friluftsråd, henter kasserte fritidsbåter gratis for gjenvinning og destruksjon.

Båtene skal hentes sjøveien med lekter. Vi skal rydde indre Oslofjord for båtvrak. Båtvrak er en forurensing som vi ønsker å få fjernet.

Har dere vrak liggende hos dere eller dere vet om vrak så registrer båtvraket på ryddenorge.no eller https://www.kambomarina.no/kambocollect/. Her finnes også mer info om båtstørrelse, plassering osv.. 

Lekteren vil ha tre seilingsrunder i sommer. Juni, juli og på høsten. Tidspunkt for henting hos dere avklares senere.

Spre infoskriv og ta gjerne kontakt med oss for mer info og spørsmål:

Sveinar Kildal, prosjektleder 913 08 285 eller sk@norscanas.no

Ketil Svelland, daglig leder, Kambo Marina AS 909 11 859

Meg, Bjørn Heidenstrøm, Oslofjordens Friluftsråd på bjorn@oslofjf.no  ( jobber for OF mandager og tirsdager)

Utgangspunktet for prosjektet:

Gamle båter forvitrer på stranda og i sivet eller i sine båtkrybber fordi det er både krevende og dyrt å transportere båtvrak til godkjent oppsamlingsplass.  1000 kroner i vrakpant dekker ikke transportkostnadene, noe som resulterer i mange etterlatte båter. Det finnes også en god del eierløse  båter hvor eier har flyttet eller gått bort og alle disse båtene slites til mikro-plast og andre søppelproblemer.

Med vennlig hilsen

Bjørn Heidenstrøm

Konsulent

Oslofjordens Friluftsråd

Vaterlandsveien 23, 3470 SLEMMESTAD

Tlf. 67554990, e-post: oslofjf@online.no

www.oslofjorden.orgVarsel vedr strømbrudd

IHVR Posted on 15 Feb, 2017 23:16

VARSEL:

Nettpartner, som utfører arbeid for Hafslund, skal skifte isolatorer på høyspentnettet i vårt område. Dette skjer den 28. februar 2017. Strømmen vil være borte i ca 4 timer denne dagen. Dette betyr at IHVA sine pumpestasjoner heller ikke vil være i drift i denne perioden.Kontaktinformasjon

IHVR Posted on 12 Oct, 2015 17:04

Vi prøver å gå over til den digitale verden og vil derfor gjerne ha inn epost adresser. Fint om dere kan sende følgende;

Navn

Hytteadresse

Epost adresse

Mobil / telefon nr.

Dette sendes Irene Westlie irenew@online.no som har tatt på seg oppgaven med å ajourføre alle medlemslister.

Hvis dere har byttet bostedsadresse er det fint å få beskjed om dette samtidig.Informasjon

IHVR Posted on 07 Oct, 2015 16:35

Vedlagt er ulik felles informasjon for IHVR og IHVA;

Drift

Avfallscontainere

Misfarget vann

Påkobling anlegget

Stilling som driftsansvarligAvfallsanlegg

IHVR Posted on 03 Jul, 2015 09:34

Da er nytt avfallsanlegg på plass. smiley

Det er montert 4 stk Molok avfallsbrønner for restavfall og 1 stk Molok brønn for papir og papp. I tillegg er det satt opp en grønn beholder for glass og metallemballasje.

Inne i avfallsbrønnene er det sekker som Follo Ren løfter opp for tømming. Det er derfor viktig at det ikke kastes skarpe gjenstander i avfallsbrønnene slik at sekkene blir ødelagt. Det er IHVR som eventuelt må kjøpe inn nye sekker.

Oppfordrer alle til å holde området rundt avfallsstasjonen pent og ryddig. Det er IKKE tillatt å sette fra seg annet avfall, møbler, hvitevarer eller lignende ved brønnene. Denne type avfall må hver enkelt kjøre til nærmeste gjenvinningsstasjon.

God sommer.Vedtekter IHVR

IHVR Posted on 16 Apr, 2013 00:34