Blog Image

IHVR-IHVA

Varsel vedr strømbrudd

IHVR Posted on 15 Feb, 2017 23:16

VARSEL:

Nettpartner, som utfører arbeid for Hafslund, skal skifte isolatorer på høyspentnettet i vårt område. Dette skjer den 28. februar 2017. Strømmen vil være borte i ca 4 timer denne dagen. Dette betyr at IHVA sine pumpestasjoner heller ikke vil være i drift i denne perioden.Kontaktinformasjon

IHVR Posted on 12 Oct, 2015 17:04

Vi prøver å gå over til den digitale verden og vil derfor gjerne ha inn epost adresser. Fint om dere kan sende følgende;

Navn

Hytteadresse

Epost adresse

Mobil / telefon nr.

Dette sendes Irene Westlie irenew@online.no som har tatt på seg oppgaven med å ajourføre alle medlemslister.

Hvis dere har byttet bostedsadresse er det fint å få beskjed om dette samtidig.Informasjon

IHVR Posted on 07 Oct, 2015 16:35

Vedlagt er ulik felles informasjon for IHVR og IHVA;

Drift

Avfallscontainere

Misfarget vann

Påkobling anlegget

Stilling som driftsansvarligAvfallsanlegg

IHVR Posted on 03 Jul, 2015 09:34

Da er nytt avfallsanlegg på plass. smiley

Det er montert 4 stk Molok avfallsbrønner for restavfall og 1 stk Molok brønn for papir og papp. I tillegg er det satt opp en grønn beholder for glass og metallemballasje.

Inne i avfallsbrønnene er det sekker som Follo Ren løfter opp for tømming. Det er derfor viktig at det ikke kastes skarpe gjenstander i avfallsbrønnene slik at sekkene blir ødelagt. Det er IHVR som eventuelt må kjøpe inn nye sekker.

Oppfordrer alle til å holde området rundt avfallsstasjonen pent og ryddig. Det er IKKE tillatt å sette fra seg annet avfall, møbler, hvitevarer eller lignende ved brønnene. Denne type avfall må hver enkelt kjøre til nærmeste gjenvinningsstasjon.

God sommer.Vedtekter IHVR

IHVR Posted on 16 Apr, 2013 00:34