Torsdag 6. juli 2023 vil det bli utført kantslått i Kleivaveien.