Vi prøver å gå over til den digitale verden og vil derfor gjerne ha inn epost adresser. Fint om dere kan sende følgende;

Navn

Hytteadresse

Epost adresse

Mobil / telefon nr.

Dette sendes Irene Westlie irenew@online.no som har tatt på seg oppgaven med å ajourføre alle medlemslister.

Hvis dere har byttet bostedsadresse er det fint å få beskjed om dette samtidig.