Det er viktig at alle bidrar med å holde orden ved våre søppelbrønner. Det skal ikke deponeres avfall rundt/ved søppelbrønnene.

Har man behov for type iSEKK eller andre søppel-/avfallsløsninger må dette skje på egen eiendom.