Blog Image

IHVR-IHVA

Informasjon

IHVA Posted on 07 Oct, 2015 16:36

Vedlagt er ulik felles informasjon for IHVA og IHVR;

Drift

Avfallscontainere

Misfarget vann

Påkobling anlegget

Stilling som driftsansvarligInformasjon

IHVR Posted on 07 Oct, 2015 16:35

Vedlagt er ulik felles informasjon for IHVR og IHVA;

Drift

Avfallscontainere

Misfarget vann

Påkobling anlegget

Stilling som driftsansvarligInnkalling ekstraordinært årsmøte 2015

IHVA - årsmøte Posted on 07 Oct, 2015 16:32

Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i IHVA.

Tidspunkt; Onsdag 28. oktober kl 18:30

Sted; Grorud Samfunnshus, Gårdsveien 6, 0952 Oslo

Vedlagt er innkalling, fullmaktsskjema og vurdering vedrørende sammenslåing IHVA og IHVR.

Innkalling / fullmaktsskjema;

Vurdering sammenslåing;

Foreslåtte felles vedtekter;

Revisors kommentarer;