Blog Image

IHVR-IHVA

Årsmøte i IHVA og IHVR er utsatt på grunn av corona pandemi.

IHVA - årsmøte, IHVR - årsmøte Posted on 25 Mar, 2020 19:29

Tidspunkt for årsmøte vil bli kunngjort på denne side.Årsmøte IHVA

IHVA - årsmøte Posted on 08 May, 2019 08:15

Årsmøte IHVA finner sted tirsdag 28. mai 2019, kl 19:00. Som tidligere blir dette gjennomført på Folkvang Selskapslokaler, Drøbak.

Innkalling:

Årsregnskap 2018:

Styrets Årsberetning:

Budsjettforslag 2019:

Fullmakt til Årsmøte:

Revisorberetning:

Fullstendighetserklæring 2018:

Protokoll fra årsmøte:Årsmøte IHVA

IHVA - årsmøte Posted on 13 May, 2018 11:45

Årsmøte IHVA finner sted tirsdag 30. mai 2018 kl 19:00. Som tidligere blir dette gjennomført på Folkvang Selskapslokaler, Drøbak.

1) Innkalling

2) Signert årsregnskap 2017

3) Styrets årsberetning

4) Revisorberetning

5) Sak 5 til årsmøte

6) Fullmaktsskjema

7) Budsjettforslag

8) Protokoll fra møte.

Vel møtt.

Med hilsen

Styret i IHVAÅrsmøte IHVA

IHVA - årsmøte Posted on 15 May, 2017 11:27

Årsmøte IHVA finner sted tirsdag 30. mai 2017 kl 19:00. Som tidligere blir dette gjennomført på Folkvang Selskapslokaler, Drøbak.

1) Innkalling

2) Fullmaktskjema

3) Årsberetning

4) Årsregnskap med noter

5) Budsjettforslag 2017

6) Endring forretningsadresse

7) Vedtektsendring §1

Vel møtt.

Mvh

Styret i IHVAForhåndsvarsel Årsmøte

IHVA - årsmøte Posted on 08 May, 2017 09:52

Årsmøte vil bli gjennomført tirsdag 30. mai. Det vil bli lagt ut mer info om sted og tidspunkt, samt dokumenter, i neste uke.Årsmøte IHVA 2016

IHVA - årsmøte Posted on 19 May, 2016 09:41

Det innkalles herved til årsmøte IHVA.

Dato; 26.05.2016

Kl: 19:00

Sted; Folkvang i Frogn

Vedlagt er innkalling, fullmaktskjema, regnskap 2015 inkl styrets årsberetning og revisors beretning / erklæring.Innkalling ekstraordinært årsmøte 2015

IHVA - årsmøte Posted on 07 Oct, 2015 16:32

Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i IHVA.

Tidspunkt; Onsdag 28. oktober kl 18:30

Sted; Grorud Samfunnshus, Gårdsveien 6, 0952 Oslo

Vedlagt er innkalling, fullmaktsskjema og vurdering vedrørende sammenslåing IHVA og IHVR.

Innkalling / fullmaktsskjema;

Vurdering sammenslåing;

Foreslåtte felles vedtekter;

Revisors kommentarer;Årsmøte IHVA 2015

IHVA - årsmøte Posted on 13 May, 2015 13:31

Det innkalles herved til årsmøte IHVA.

Dato; 26.05.2015

Kl: 19:30

Sted; Folkvang i Frogn

Vedlagt er innkalling, årsberetning, regnskap 2014, revisors beretning, budsjett 2015.Årsmøte 2013

IHVA - årsmøte Posted on 12 Dec, 2013 17:51

IHVA årsmøte 2014 finner sted på Folkvang tirsdag 27. mai kl 18:00.

Innkalling:

Revisjonsberetning:

Protokoll:
IHVA Årsmøte 2012

IHVA - årsmøte Posted on 16 Apr, 2013 00:39

Protokoll;

Vedtekter godkjent i årsmøte;

Revisors beretning;

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013

Tidspunkt; Torsdag
2. mai 2013 kl 1800.

Sted; Grorud
samfunnshus, Gårdsveien 6, 0952 Oslo.Årsmøte 2012, protokoll

IHVA - årsmøte Posted on 16 Apr, 2013 00:28