Blog Image

IHVR-IHVA

Årsmøte IHVA 2024

IHVA - årsmøte Posted on 08 May, 2024 08:09

Årsmøte finner sted 22.05.2024, kl 20:00, på Folkvang Selskapslokaler, Drøbak.Årsmøte IHVA 2023

IHVA - årsmøte Posted on 10 May, 2023 21:54

Årsmøte IHVA finner sted 23.05.2023, kl 18:30, på Folkvang Selskapslokaler Drøbak.Ekstraordinært Årsmøte IHVA

IHVA - årsmøte Posted on 12 Oct, 2022 16:22

Gjelder valg av ny revisorÅrsmøte IHVA 2022

IHVA - årsmøte Posted on 12 May, 2022 15:39

Årsmøte blir 30. mai 2022Årsmøte IHVA 2021

IHVA - årsmøte Posted on 23 May, 2021 10:17

Til medlemmer av IHVA

Grunnet Corona og smittevern restriksjoner er det ikke forenelig og avholde fysisk møte og styret velger å sende ut Årsmøte dokumentene.

De viktigste sakene som å godkjenne, regnskap, beretning og budsjett blir organisert etter det som kalles ‘’ silent procedure’’. Dette vil si at dersom styrets forslag innenfor disse områdene ikke får et antall motforslag, som bør sendes på e-post, så regner styret disse forslagene som godkjent.

Mvh

Stein Thorvaldsen

Styreleder

Indre Hallangspollen Vann og Avløpslag SA

E-post: stein@guideline.no

Mob: +47 91715990Årsmøte IHVA

IHVA - årsmøte Posted on 14 May, 2020 17:13

Grunnet Corona situasjonen har myndighetene bestemt at man kan avholde forenklede Årsmøter med enkle saker til behandling.

Styret har i samråd med selskapets revisor bestemt at Årsmøte 2020 holdes på den måten at saker til behandling/godkjennelse sendes ut til alle medlemmer.

Dette blir et forenklet møte med fire saker til behandling og godkjenning, andre saker som krever orientering eller diskusjon vil styret komme tilbake til senere.

De fire saker til godkjenning som ligger vedlagt er:

Årsregnskap 2019

Årsberetning 2019

Budsjett 2020

Forenklet valg

Vedr. budsjett 2020 har styret valgt å budsjettere med relativt høye kostnader for reparasjon og forbedringer av anlegget med kr 150 000

Styret anbefaler at Årsregnskap, Årsberetning, Budsjett og forenklet valg godkjennes, etter såkalt «silent procedure» hvilket vil si at man godkjenner uten å sende noe svar i retur.

Ved spørsmål eller motforestillinger sendes dette på e-post til undertegnede innen 25. Mai 2020.

Mvh

Stein Thorvaldsen

Styreleder

Indre Hallangspollen Vann og Avløpslag SA

E-post: stein@guideline.no

Mob: +47 91715990Årsmøte i IHVA og IHVR er utsatt på grunn av corona pandemi.

IHVA - årsmøte, IHVR - årsmøte Posted on 25 Mar, 2020 19:29

Tidspunkt for årsmøte vil bli kunngjort på denne side.Årsmøte IHVA

IHVA - årsmøte Posted on 08 May, 2019 08:15

Årsmøte IHVA finner sted tirsdag 28. mai 2019, kl 19:00. Som tidligere blir dette gjennomført på Folkvang Selskapslokaler, Drøbak.

Innkalling:

Årsregnskap 2018:

Styrets Årsberetning:

Budsjettforslag 2019:

Fullmakt til Årsmøte:

Revisorberetning:

Fullstendighetserklæring 2018:

Protokoll fra årsmøte:Årsmøte IHVA

IHVA - årsmøte Posted on 13 May, 2018 11:45

Årsmøte IHVA finner sted tirsdag 30. mai 2018 kl 19:00. Som tidligere blir dette gjennomført på Folkvang Selskapslokaler, Drøbak.

1) Innkalling

2) Signert årsregnskap 2017

3) Styrets årsberetning

4) Revisorberetning

5) Sak 5 til årsmøte

6) Fullmaktsskjema

7) Budsjettforslag

8) Protokoll fra møte.

Vel møtt.

Med hilsen

Styret i IHVAÅrsmøte IHVA

IHVA - årsmøte Posted on 15 May, 2017 11:27

Årsmøte IHVA finner sted tirsdag 30. mai 2017 kl 19:00. Som tidligere blir dette gjennomført på Folkvang Selskapslokaler, Drøbak.

1) Innkalling

2) Fullmaktskjema

3) Årsberetning

4) Årsregnskap med noter

5) Budsjettforslag 2017

6) Endring forretningsadresse

7) Vedtektsendring §1

Vel møtt.

Mvh

Styret i IHVAForhåndsvarsel Årsmøte

IHVA - årsmøte Posted on 08 May, 2017 09:52

Årsmøte vil bli gjennomført tirsdag 30. mai. Det vil bli lagt ut mer info om sted og tidspunkt, samt dokumenter, i neste uke.Årsmøte IHVA 2016

IHVA - årsmøte Posted on 19 May, 2016 09:41

Det innkalles herved til årsmøte IHVA.

Dato; 26.05.2016

Kl: 19:00

Sted; Folkvang i Frogn

Vedlagt er innkalling, fullmaktskjema, regnskap 2015 inkl styrets årsberetning og revisors beretning / erklæring.Innkalling ekstraordinært årsmøte 2015

IHVA - årsmøte Posted on 07 Oct, 2015 16:32

Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i IHVA.

Tidspunkt; Onsdag 28. oktober kl 18:30

Sted; Grorud Samfunnshus, Gårdsveien 6, 0952 Oslo

Vedlagt er innkalling, fullmaktsskjema og vurdering vedrørende sammenslåing IHVA og IHVR.

Innkalling / fullmaktsskjema;

Vurdering sammenslåing;

Foreslåtte felles vedtekter;

Revisors kommentarer;Årsmøte IHVA 2015

IHVA - årsmøte Posted on 13 May, 2015 13:31

Det innkalles herved til årsmøte IHVA.

Dato; 26.05.2015

Kl: 19:30

Sted; Folkvang i Frogn

Vedlagt er innkalling, årsberetning, regnskap 2014, revisors beretning, budsjett 2015.Årsmøte 2013

IHVA - årsmøte Posted on 12 Dec, 2013 17:51

IHVA årsmøte 2014 finner sted på Folkvang tirsdag 27. mai kl 18:00.

Innkalling:

Revisjonsberetning:

Protokoll:
Next »