Grunnet Corona situasjonen har myndighetene bestemt at man kan avholde forenklede Årsmøter med enkle saker til behandling.

Styret har i samråd med selskapets revisor bestemt at Årsmøte 2020 holdes på den måten at saker til behandling/godkjennelse sendes ut til alle medlemmer.

Dette blir et forenklet møte med fire saker til behandling og godkjenning, andre saker som krever orientering eller diskusjon vil styret komme tilbake til senere.

De fire saker til godkjenning som ligger vedlagt er:

Årsregnskap 2019

Årsberetning 2019

Budsjett 2020

Forenklet valg

Vedr. budsjett 2020 har styret valgt å budsjettere med relativt høye kostnader for reparasjon og forbedringer av anlegget med kr 150 000

Styret anbefaler at Årsregnskap, Årsberetning, Budsjett og forenklet valg godkjennes, etter såkalt «silent procedure» hvilket vil si at man godkjenner uten å sende noe svar i retur.

Ved spørsmål eller motforestillinger sendes dette på e-post til undertegnede innen 25. Mai 2020.

Mvh

Stein Thorvaldsen

Styreleder

Indre Hallangspollen Vann og Avløpslag SA

E-post: stein@guideline.no

Mob: +47 91715990