Blog Image

IHVR-IHVA

Årsmøte IHVA

IHVA - årsmøte Posted on 08 May, 2019 08:15

Årsmøte IHVA finner sted tirsdag 28. mai 2019, kl 19:00. Som tidligere blir dette gjennomført på Folkvang Selskapslokaler, Drøbak.

Innkalling:

Årsregnskap 2018:

Styrets Årsberetning:

Budsjettforslag 2019:

Fullmakt til Årsmøte:

Revisorberetning:

Fullstendighetserklæring 2018:

Protokoll fra årsmøte:Årsmøte IHVR

IHVR - årsmøte Posted on 08 May, 2019 08:14

Årsmøte IHVR finner sted tirsdag 28. mai 2019, kl 18:30. Som tidligere blir dette gjennomført på Folkvang Selskapslokaler, Drøbak.

Innkalling:

Årsberetning:

Resultatrapport:

Balanserapport:

Revisjonsberetning:

Budsjettforslag 2019:

Fullmaktskjema: