Blog Image

IHVR-IHVA

Årsmøte IHVA 2015

IHVA - årsmøte Posted on 13 May, 2015 13:31

Det innkalles herved til årsmøte IHVA.

Dato; 26.05.2015

Kl: 19:30

Sted; Folkvang i Frogn

Vedlagt er innkalling, årsberetning, regnskap 2014, revisors beretning, budsjett 2015.Årsmøte IHVR 2015

IHVR - årsmøte Posted on 13 May, 2015 13:23

Det innkalles herved til årsmøte IHVR.

Dato; 26.05.2015

Kl: 18:00

Sted; Folkvang i Frogn

Vedlagt er innkalling, årsberetning, regnskap 2014, revisors beretning og budsjett 2015.