Det innkalles herved til årsmøte IHVR.

Dato; 26.05.2015

Kl: 18:00

Sted; Folkvang i Frogn

Vedlagt er innkalling, årsberetning, regnskap 2014, revisors beretning og budsjett 2015.