Blog Image

IHVR-IHVA

Årsmøte IHVA 2016

IHVA - årsmøte Posted on 19 May, 2016 09:41

Det innkalles herved til årsmøte IHVA.

Dato; 26.05.2016

Kl: 19:00

Sted; Folkvang i Frogn

Vedlagt er innkalling, fullmaktskjema, regnskap 2015 inkl styrets årsberetning og revisors beretning / erklæring.Årsmøte IHVR 2016

IHVR - årsmøte Posted on 19 May, 2016 09:40

Det innkalles herved til årsmøte IHVR.

Dato; 26.05.2016

Kl: etter IHVA sitt årsmøte (20:30?)

Sted; Folkvang i Frogn

Vedlagt er innkalling, regnskap 2015, årsberetning 2015, forslag fra representantskapet, budsjettforslag 2016 og revisors beretning.