Årsmøte IHVA finner sted tirsdag 30. mai 2017 kl 19:00. Som tidligere blir dette gjennomført på Folkvang Selskapslokaler, Drøbak.

1) Innkalling

2) Fullmaktskjema

3) Årsberetning

4) Årsregnskap med noter

5) Budsjettforslag 2017

6) Endring forretningsadresse

7) Vedtektsendring §1

Vel møtt.

Mvh

Styret i IHVA