Årsmøte IHVA finner sted tirsdag 30. mai 2018 kl 19:00. Som tidligere blir dette gjennomført på Folkvang Selskapslokaler, Drøbak.

1) Innkalling

2) Signert årsregnskap 2017

3) Styrets årsberetning

4) Revisorberetning

5) Sak 5 til årsmøte

6) Fullmaktsskjema

7) Budsjettforslag

8) Protokoll fra møte.

Vel møtt.

Med hilsen

Styret i IHVA