Vedlagt er ulik felles informasjon for IHVA og IHVR;

Drift

Avfallscontainere

Misfarget vann

Påkobling anlegget

Stilling som driftsansvarlig