Blog Image

IHVR-IHVA

Driftsproblemer

IHVA Posted on 13 May, 2020 17:49

Etter flere problemer kan rørlegger nå meddele at anlegget vårt ser ut til å fungere normalt.Tekniske problemer eller stopp i anlegget?

IHVA Posted on 21 Apr, 2020 11:36

Kontakt Styret i IHVAVarsel vedr strømbrudd

IHVA Posted on 15 Feb, 2017 23:17

VARSEL:

Nettpartner, som utfører arbeid for Hafslund, skal skifte isolatorer på høyspentnettet i vårt område. Dette skjer den 28. februar 2017. Strømmen vil være borte i ca 4 timer denne dagen. Dette betyr at IHVA sine pumpestasjoner heller ikke vil være i drift i denne perioden.E.coli

IHVA Posted on 19 Sep, 2016 13:14

Se vedlegg vedr E.coli smitte Solbergstrand.Informasjon fra styret

IHVA Posted on 06 Apr, 2016 07:36

INFO FRA STYRET

Styret
konstituerte seg 17. november 2015 med et arbeidsutvalg bestående av Irene Westli,
Per Østmark og Stein Thorvaldsen (leder).

Lagets
regnskapsbyrå fusjonerte i 2015 med et annet selskap og styret har bl.a.
grunnet dette inngått avtale med ny regnskapsfører for IHVA som er Råd og
Regnskap avdeling Drøbak.

Giro for
innbetaling av kontingent for 2016 vil bli utsendt i den nærmeste tiden.

Styret minner
om at fristen for tilkobling er utgått og ber de som ennå ikke har kvittert ut
vannmåler om å gjøre det snarest.

Årsmøte vil bli
avholdt torsdag 26. mai 2016 kl 1830 på Folkvang i Frogn.

Med vennlig
hilsen

StyretInformasjon

IHVA Posted on 07 Oct, 2015 16:36

Vedlagt er ulik felles informasjon for IHVA og IHVR;

Drift

Avfallscontainere

Misfarget vann

Påkobling anlegget

Stilling som driftsansvarligInformasjonsmøte IHVA

IHVA Posted on 12 Sep, 2013 14:49

Informasjonsmøte IHVA finner sted på Folkvang onsdag 25. sept 2013 kl 1900 (etter årsmøte IHVR).
VELKOMMENBilder fra byggeprosessen

IHVA Posted on 17 Apr, 2013 18:13


Trasé sjøledning

IHVA Posted on 16 Apr, 2013 09:54


Tilkobling

IHVA Posted on 16 Apr, 2013 09:00

OBS; Det er ikke tillatt å koble seg på avløpsledningen, samtidig som man benytter eget vann (feks borevann).

Tilkobling til avløpsledning er kun tillatt med samtidig tilkobling til lagets vannledning. Husk at Frogn Kommune eller rørlegger må kontaktes for montering av vannmåler.Lekkasje?

IHVA Posted on 16 Apr, 2013 08:57

Det er VIKTIG at alle følger med og rapporterer til styret hvis det oppdages unormalt mye vann eller fukt langs veier / stier / hytter. Dette kan bety at det er en lekkasje på vannledningene.