INFO FRA STYRET

Styret
konstituerte seg 17. november 2015 med et arbeidsutvalg bestående av Irene Westli,
Per Østmark og Stein Thorvaldsen (leder).

Lagets
regnskapsbyrå fusjonerte i 2015 med et annet selskap og styret har bl.a.
grunnet dette inngått avtale med ny regnskapsfører for IHVA som er Råd og
Regnskap avdeling Drøbak.

Giro for
innbetaling av kontingent for 2016 vil bli utsendt i den nærmeste tiden.

Styret minner
om at fristen for tilkobling er utgått og ber de som ennå ikke har kvittert ut
vannmåler om å gjøre det snarest.

Årsmøte vil bli
avholdt torsdag 26. mai 2016 kl 1830 på Folkvang i Frogn.

Med vennlig
hilsen

Styret