OBS; Det er ikke tillatt å koble seg på avløpsledningen, samtidig som man benytter eget vann (feks borevann).

Tilkobling til avløpsledning er kun tillatt med samtidig tilkobling til lagets vannledning. Husk at Frogn Kommune eller rørlegger må kontaktes for montering av vannmåler.