Det er VIKTIG at alle følger med og rapporterer til styret hvis det oppdages unormalt mye vann eller fukt langs veier / stier / hytter. Dette kan bety at det er en lekkasje på vannledningene.