Da er nytt avfallsanlegg på plass. smiley

Det er montert 4 stk Molok avfallsbrønner for restavfall og 1 stk Molok brønn for papir og papp. I tillegg er det satt opp en grønn beholder for glass og metallemballasje.

Inne i avfallsbrønnene er det sekker som Follo Ren løfter opp for tømming. Det er derfor viktig at det ikke kastes skarpe gjenstander i avfallsbrønnene slik at sekkene blir ødelagt. Det er IHVR som eventuelt må kjøpe inn nye sekker.

Oppfordrer alle til å holde området rundt avfallsstasjonen pent og ryddig. Det er IKKE tillatt å sette fra seg annet avfall, møbler, hvitevarer eller lignende ved brønnene. Denne type avfall må hver enkelt kjøre til nærmeste gjenvinningsstasjon.

God sommer.