Henting av båtvrak

Kjære båt og fjordvenner,

Vi håper budskapet under blir lest og videre spredd via mail og sosiale medier til deres medlemmer og venner.

Båtvrak hentes gratis med lekter i sommer

I sommer har vi et stort prosjekt hvor Kambo Marina AS, med støtte og hjelp fra Handelens Miljøfond og oss i Oslofjordens Friluftsråd, henter kasserte fritidsbåter gratis for gjenvinning og destruksjon.

Båtene skal hentes sjøveien med lekter. Vi skal rydde indre Oslofjord for båtvrak. Båtvrak er en forurensing som vi ønsker å få fjernet.

Har dere vrak liggende hos dere eller dere vet om vrak så registrer båtvraket på ryddenorge.no eller https://www.kambomarina.no/kambocollect/. Her finnes også mer info om båtstørrelse, plassering osv.. 

Lekteren vil ha tre seilingsrunder i sommer. Juni, juli og på høsten. Tidspunkt for henting hos dere avklares senere.

Spre infoskriv og ta gjerne kontakt med oss for mer info og spørsmål:

Sveinar Kildal, prosjektleder 913 08 285 eller sk@norscanas.no

Ketil Svelland, daglig leder, Kambo Marina AS 909 11 859

Meg, Bjørn Heidenstrøm, Oslofjordens Friluftsråd på bjorn@oslofjf.no  ( jobber for OF mandager og tirsdager)

Utgangspunktet for prosjektet:

Gamle båter forvitrer på stranda og i sivet eller i sine båtkrybber fordi det er både krevende og dyrt å transportere båtvrak til godkjent oppsamlingsplass.  1000 kroner i vrakpant dekker ikke transportkostnadene, noe som resulterer i mange etterlatte båter. Det finnes også en god del eierløse  båter hvor eier har flyttet eller gått bort og alle disse båtene slites til mikro-plast og andre søppelproblemer.

Med vennlig hilsen

Bjørn Heidenstrøm

Konsulent

Oslofjordens Friluftsråd

Vaterlandsveien 23, 3470 SLEMMESTAD

Tlf. 67554990, e-post: oslofjf@online.no

www.oslofjorden.org