OPPDATERING:

På grunn av trafikale forhold, samt andre utfordringer, blir arbeidet noe forsinket. Asfaltering vil finne sted i uke 26. Styret beklager dette.

_____________________________________________________________________________

Nå nærmer det seg oppstart av vedlikeholdsarbeid i Kleivaveien.

Graving vil foregå fredag 18.6, lørdag 19.6, mandag 21.6 og tirsdag 22.6.

Onsdag 23.6 vil det bli asfaltert.

Det må påregnes at man i perioder må vente, kanskje 15-20 minutter, før det kan passeres.

IHVR oppfordrer til minst mulig kjøring disse dagene. Stadig flytting av maskiner for at biler skal passere gjør at arbeidet forsinkes.