Leder; Stein Thorvaldsen; stein.thorvaldsen@gmail.com og tlf 91715990

Tomter Nedre Felt Vel; Ivar Sørlie med epost, ivar.soerlie@outlook.com og tlf 90075211

Røds Felt Vel; Irene Westlie med epost irene.westlie@hotmail.com og tlf 90538444

Sperviken Vel; Eline Risvik med epost eline_risvik@hotmail.com

Tomter Øvre Felt Vel; Rune Torseth med epost rune@miinhelse.no og tlf 91724462

Kleiva Vel; Morten Holmsen med epost mholmse@online.no og tlf 92059800