Protokoll;

Vedtekter godkjent i årsmøte;

Revisors beretning;

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013

Tidspunkt; Torsdag
2. mai 2013 kl 1800.

Sted; Grorud
samfunnshus, Gårdsveien 6, 0952 Oslo.