Årsmøte gjennomføres på Folkvang i Frogn den 22. januar 2015, oppstart kl 18:00. Vedlagt er saksliste og regnskap for 2013.

Velkommen.