Årsmøte IHVR finner sted onsdag 10. oktober 2018, kl 18:30. Som tidligere blir dette gjennomført på Folkvang Selskapslokaler, Drøbak.

Vedlagt er innkalling, styrets beretning, regnskap 2017, revisjonsrapport, budsjett 2018 og styrets forslag til årsmøte.

Fullmaktsskjema:

Mvh Styret