Årsmøte Indre Hallangspollen Velforeninger vil bli avholdt tirsdag 30. mai 2017 kl 18:30.

Møtested er som tidligere Folkvang i Frogn.

Vedlagt er;

1) Innkalling

2) Årsberetning

3) Regnskap 2016

4) Budsjettforslag 2017

5) Revisors beretning

6) Fullmaktskjema

Vel møtt.

Mvh Styret i IHVR