Blog Image

IHVR-IHVA

Informasjon

IHVA Posted on 07 Oct, 2015 16:36

Vedlagt er ulik felles informasjon for IHVA og IHVR;

Drift

Avfallscontainere

Misfarget vann

Påkobling anlegget

Stilling som driftsansvarligInformasjon

IHVR Posted on 07 Oct, 2015 16:35

Vedlagt er ulik felles informasjon for IHVR og IHVA;

Drift

Avfallscontainere

Misfarget vann

Påkobling anlegget

Stilling som driftsansvarligInnkalling ekstraordinært årsmøte 2015

IHVA - årsmøte Posted on 07 Oct, 2015 16:32

Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i IHVA.

Tidspunkt; Onsdag 28. oktober kl 18:30

Sted; Grorud Samfunnshus, Gårdsveien 6, 0952 Oslo

Vedlagt er innkalling, fullmaktsskjema og vurdering vedrørende sammenslåing IHVA og IHVR.

Innkalling / fullmaktsskjema;

Vurdering sammenslåing;

Foreslåtte felles vedtekter;

Revisors kommentarer;Avfallsanlegg

IHVR Posted on 03 Jul, 2015 09:34

Da er nytt avfallsanlegg på plass. smiley

Det er montert 4 stk Molok avfallsbrønner for restavfall og 1 stk Molok brønn for papir og papp. I tillegg er det satt opp en grønn beholder for glass og metallemballasje.

Inne i avfallsbrønnene er det sekker som Follo Ren løfter opp for tømming. Det er derfor viktig at det ikke kastes skarpe gjenstander i avfallsbrønnene slik at sekkene blir ødelagt. Det er IHVR som eventuelt må kjøpe inn nye sekker.

Oppfordrer alle til å holde området rundt avfallsstasjonen pent og ryddig. Det er IKKE tillatt å sette fra seg annet avfall, møbler, hvitevarer eller lignende ved brønnene. Denne type avfall må hver enkelt kjøre til nærmeste gjenvinningsstasjon.

God sommer.Serviceavtaler

IHVA - brukerinfo Posted on 28 May, 2015 12:07

Serviceavtale Drøbak Rørleggerservice AS:

Serviceavtale Elektro Ide AS:Årsmøte IHVA 2015

IHVA - årsmøte Posted on 13 May, 2015 13:31

Det innkalles herved til årsmøte IHVA.

Dato; 26.05.2015

Kl: 19:30

Sted; Folkvang i Frogn

Vedlagt er innkalling, årsberetning, regnskap 2014, revisors beretning, budsjett 2015.Årsmøte IHVR 2015

IHVR - årsmøte Posted on 13 May, 2015 13:23

Det innkalles herved til årsmøte IHVR.

Dato; 26.05.2015

Kl: 18:00

Sted; Folkvang i Frogn

Vedlagt er innkalling, årsberetning, regnskap 2014, revisors beretning og budsjett 2015.Årsmøte IHVR 2014

IHVR - årsmøte Posted on 03 Dec, 2014 13:16

Årsmøte gjennomføres på Folkvang i Frogn den 22. januar 2015, oppstart kl 18:00. Vedlagt er saksliste og regnskap for 2013.

Velkommen.Service av pumper

IHVA - brukerinfo Posted on 20 Aug, 2014 14:07

Her er informasjon vedr servicegjennomføring og oversikt når service vil bli gjennomført hos de ulike medlemmer.Årsmøte 2013

IHVA - årsmøte Posted on 12 Dec, 2013 17:51

IHVA årsmøte 2014 finner sted på Folkvang tirsdag 27. mai kl 18:00.

Innkalling:

Revisjonsberetning:

Protokoll:
Informasjonsmøte IHVA

IHVA Posted on 12 Sep, 2013 14:49

Informasjonsmøte IHVA finner sted på Folkvang onsdag 25. sept 2013 kl 1900 (etter årsmøte IHVR).
VELKOMMENÅrsmøte IHVR 2012

IHVR - årsmøte Posted on 12 Sep, 2013 14:47

Årsmøte IHVR finner sted på Folkvang onsdag 25 sept 2013 kl 1800. VELKOMMENBilder fra byggeprosessen

IHVA Posted on 17 Apr, 2013 18:13


Kontaktpersoner IHVA

IHVA - kontakter Posted on 16 Apr, 2013 17:47

Leder;

Stein Thorvaldsen

Tømteveien 108, 2013 Skjetten

Telefon; 917 15 990

e-post; stein.thorvaldsen(a)guideline.no

Bytt ut (a) med @ når e-post skal sendes.

WEB ansvarlig;

Eirik Loftesnes

Fagerlivegen 11D, 1920 Sørumsand.

Telefon; 907 25 700.

e-post; eirik.loftesnes(a)onepark.no

Bytt ut (a) med @ når e-post skal sendes.Kontaktpersoner IHVR

IHVR - kontakter Posted on 16 Apr, 2013 17:37

Leder / kasserer;

Per Østmark

Smeltedigelen 2, 0195 Oslo.

Telefon; 909 31 025.

e-post; per.ostmark(a)getmail.no

Bytt ut (a) med @ når e-post skal sendes.« PreviousNext »