Blog Image

IHVR-IHVA

Tekniske problemer eller stopp i anlegget?

IHVA Posted on 21 Apr, 2020 11:36

Kontakt Styret i IHVAÅrsmøte i IHVA og IHVR er utsatt på grunn av corona pandemi.

IHVA - årsmøte, IHVR - årsmøte Posted on 25 Mar, 2020 19:29

Tidspunkt for årsmøte vil bli kunngjort på denne side.Årsmøte IHVA

IHVA - årsmøte Posted on 08 May, 2019 08:15

Årsmøte IHVA finner sted tirsdag 28. mai 2019, kl 19:00. Som tidligere blir dette gjennomført på Folkvang Selskapslokaler, Drøbak.

Innkalling:

Årsregnskap 2018:

Styrets Årsberetning:

Budsjettforslag 2019:

Fullmakt til Årsmøte:

Revisorberetning:

Fullstendighetserklæring 2018:

Protokoll fra årsmøte:Årsmøte IHVR

IHVR - årsmøte Posted on 08 May, 2019 08:14

Årsmøte IHVR finner sted tirsdag 28. mai 2019, kl 18:30. Som tidligere blir dette gjennomført på Folkvang Selskapslokaler, Drøbak.

Innkalling:

Årsberetning:

Resultatrapport:

Balanserapport:

Revisjonsberetning:

Budsjettforslag 2019:

Fullmaktskjema:Årsmøte IHVR

IHVR - årsmøte Posted on 27 Sep, 2018 14:20

Årsmøte IHVR finner sted onsdag 10. oktober 2018, kl 18:30. Som tidligere blir dette gjennomført på Folkvang Selskapslokaler, Drøbak.

Vedlagt er innkalling, styrets beretning, regnskap 2017, revisjonsrapport, budsjett 2018 og styrets forslag til årsmøte.

Fullmaktsskjema:

Mvh StyretÅrsmøte IHVA

IHVA - årsmøte Posted on 13 May, 2018 11:45

Årsmøte IHVA finner sted tirsdag 30. mai 2018 kl 19:00. Som tidligere blir dette gjennomført på Folkvang Selskapslokaler, Drøbak.

1) Innkalling

2) Signert årsregnskap 2017

3) Styrets årsberetning

4) Revisorberetning

5) Sak 5 til årsmøte

6) Fullmaktsskjema

7) Budsjettforslag

8) Protokoll fra møte.

Vel møtt.

Med hilsen

Styret i IHVAÅrsmøte IHVA

IHVA - årsmøte Posted on 15 May, 2017 11:27

Årsmøte IHVA finner sted tirsdag 30. mai 2017 kl 19:00. Som tidligere blir dette gjennomført på Folkvang Selskapslokaler, Drøbak.

1) Innkalling

2) Fullmaktskjema

3) Årsberetning

4) Årsregnskap med noter

5) Budsjettforslag 2017

6) Endring forretningsadresse

7) Vedtektsendring §1

Vel møtt.

Mvh

Styret i IHVAÅrsmøte IHVR

IHVR - årsmøte Posted on 12 May, 2017 11:22

Årsmøte Indre Hallangspollen Velforeninger vil bli avholdt tirsdag 30. mai 2017 kl 18:30.

Møtested er som tidligere Folkvang i Frogn.

Vedlagt er;

1) Innkalling

2) Årsberetning

3) Regnskap 2016

4) Budsjettforslag 2017

5) Revisors beretning

6) Fullmaktskjema

Vel møtt.

Mvh Styret i IHVRForhåndsvarsel Årsmøte

IHVA - årsmøte Posted on 08 May, 2017 09:52

Årsmøte vil bli gjennomført tirsdag 30. mai. Det vil bli lagt ut mer info om sted og tidspunkt, samt dokumenter, i neste uke.Varsel vedr strømbrudd

IHVA Posted on 15 Feb, 2017 23:17

VARSEL:

Nettpartner, som utfører arbeid for Hafslund, skal skifte isolatorer på høyspentnettet i vårt område. Dette skjer den 28. februar 2017. Strømmen vil være borte i ca 4 timer denne dagen. Dette betyr at IHVA sine pumpestasjoner heller ikke vil være i drift i denne perioden.Varsel vedr strømbrudd

IHVR Posted on 15 Feb, 2017 23:16

VARSEL:

Nettpartner, som utfører arbeid for Hafslund, skal skifte isolatorer på høyspentnettet i vårt område. Dette skjer den 28. februar 2017. Strømmen vil være borte i ca 4 timer denne dagen. Dette betyr at IHVA sine pumpestasjoner heller ikke vil være i drift i denne perioden.E.coli

IHVA Posted on 19 Sep, 2016 13:14

Se vedlegg vedr E.coli smitte Solbergstrand.Årsmøte IHVA 2016

IHVA - årsmøte Posted on 19 May, 2016 09:41

Det innkalles herved til årsmøte IHVA.

Dato; 26.05.2016

Kl: 19:00

Sted; Folkvang i Frogn

Vedlagt er innkalling, fullmaktskjema, regnskap 2015 inkl styrets årsberetning og revisors beretning / erklæring.Årsmøte IHVR 2016

IHVR - årsmøte Posted on 19 May, 2016 09:40

Det innkalles herved til årsmøte IHVR.

Dato; 26.05.2016

Kl: etter IHVA sitt årsmøte (20:30?)

Sted; Folkvang i Frogn

Vedlagt er innkalling, regnskap 2015, årsberetning 2015, forslag fra representantskapet, budsjettforslag 2016 og revisors beretning.Informasjon fra styret

IHVA Posted on 06 Apr, 2016 07:36

INFO FRA STYRET

Styret
konstituerte seg 17. november 2015 med et arbeidsutvalg bestående av Irene Westli,
Per Østmark og Stein Thorvaldsen (leder).

Lagets
regnskapsbyrå fusjonerte i 2015 med et annet selskap og styret har bl.a.
grunnet dette inngått avtale med ny regnskapsfører for IHVA som er Råd og
Regnskap avdeling Drøbak.

Giro for
innbetaling av kontingent for 2016 vil bli utsendt i den nærmeste tiden.

Styret minner
om at fristen for tilkobling er utgått og ber de som ennå ikke har kvittert ut
vannmåler om å gjøre det snarest.

Årsmøte vil bli
avholdt torsdag 26. mai 2016 kl 1830 på Folkvang i Frogn.

Med vennlig
hilsen

Styret« PreviousNext »